2020/07/02 Csütörtök

"Repülj velünk és nyerj ajándékutalványt" nyereményjátékunk szabályzata

Kategória: Cikk     Megosztás a facebookon

Online nyereményjáték szabályzat

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d) alpontjában foglaltakra tekintettel, jelen szabályzat tartalmazza a tájékoztatást a nyereményjáték jogi jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről.

A fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: Alpibex Kft.
Székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-021442
Adószám: 23183900-2-08 
Postai címe: 9027 Győr, Pf. 1320/1.
Elektronikus elérhetősége: ibexsport@gmail.com

A nyereményjáték feltételei az alábbiak:
Játék időtartama: 2020.07.06. 8:00 – 2020.07.27 16:00
Résztvevő üzlet neve: IBEX Sport Falmászó - és Szabadidőközpont  
A játékban való részvétel az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, miután az érintett („Játékos”) megismerte a nyereményjáték-szabályzatot.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, a nyereményjátékra vonatkozó általános szabályok

Minden résztvevő, aki a promóciós időszakban a szervező hivatalos facebook- oldalán közzétett poszthoz kommentben megírja, hogy az elrejtett mászócipőket hányadik másodpercnél látja és/vagy megosztja a közzétett posztot, részt vesz nyereményjátékunkban. Minden játékos csak egyszer vesz részt a sorsolásban, egyszeres eséllyel kerül bele az urnába, azonban egy személy mindkét módon részt vehet a játékban. A nyereményjátékban az IBEX dolgozói nem vehetnek részt, kizárhatók.

A meghirdetett facebook poszt itt található:

A sorsolás:

A sorsolás időpontja: 2020. 07.27. 18:00, ezen a napon (07.27) 16:00-ig leadott kommenteket és megosztásokat tudjuk befogadni, az ezt követő megoldásokat és megosztásokat nem áll módunkban játékba bocsájtani.

A sorsolás helyszíne: IBEX Sport Falmászó - és Szabadidőközpont

A nyerteseket urnás sorsolással fogjuk kihirdetni.

A sorsolás nyilvános.  
A nyertes személyeket facebook bejegyzésünkben és privát facebook-üzenetben is értesítjük. 
A nyertesek kisorsolásakor 2-2 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a kisorsolt nyertesek, vagy adott esetben a tartaléknyertes a szervező által végrehajtott háromszori sikertelen megkeresést követően, nem elérhető, vagy a nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül, vagy az utolsó megkeresés megtételétől számított 8 napon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételéért, helyébe a kisorsolás sorrendjében következő tartaléknyertes lép.  
A kisorsolt nyertesek nevét a szervező legkésőbb 2020. július 27-én, hétfőn 20:00-kor teszi közzé a nyereményjáték aloldalán.
A nyertes jogosult a nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 8 munkanappal bezárólag a szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: ibexsport@gmail.com. Ez esetben helyette a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.


Nyeremények átvétele: A nyertesek az ajándékutalványokat személyesen az IBEX Sport Falmászó- és Szabadidőközpontban vehetik át vagy kérhetik digitális formában az általuk megadott e-mail címre.

Nyeremény: A poszt megosztói között egy 5.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki, mely beváltható az Ibex Sport Falmászóterem árlistájában található jegyek megváltására, illetve felszerelések bérlésére.

Azok között, akik megtalálják mindhárom elrejtett mászócipőt, valamint helyesen megírják kommentben hányadik másodpercél látják őket, egy 10.000 Ft értékű ajándékutalványt sorsolunk ki, mely beváltható az Ibex Sport Falmászóterem árlistájában található jegyek megváltására, illetve felszerelések bérlésére.

A nyeremény pénzre át nem váltható, másra át nem ruházható. A voucher érvényességi ideje a kiállítástól számítva fél év.

További szabályok:
A szervező a jelen játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Ha a játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a játékból kizárja. Ilyen esetben a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn / lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező / lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Vegyes rendelkezések:
A nyereményjátékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat rendelkezéseit.

A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a lebonyolítással kapcsolatos észrevételeiket és igényeiket az ibexsport@gmail.com címére küldött elektronikus levél formájában tehetik meg.

A jelen játékszabályzatra és annak alapján lebonyolított nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

Győr, 2020.07.06.

 

 

 

 

 

 

Partnereink

© 2020 Ibex Sport Falmászás