2019/04/07 Vasárnap

Nyerj IBEX szülinapi bulit! - nyereményjáték szabályzat

Kategória: Hírek/Újdonságok     Megosztás a facebookon

Online nyereményjáték szabályzat

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d) alpontjában foglaltakra tekintettel, jelen szabályzat tartalmazza a tájékoztatást a nyereményjáték jogi jellegéről, az abban való részvétel feltételeiről.

A fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: Alpibex Kft.
Székhely: 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-021442
Adószám: 23183900-2-08 
Postai címe: 9027 Győr, Pf. 1320/1.
Elektronikus elérhetősége: ibex@ibexsport.hu

A nyereményjáték feltételei az alábbiak:
Játék időtartama: 2019. 04. 04.- 2019. 05. 06 13:59:59
Résztvevő üzlet neve: IBEX Sport Falmászó - és Szabadidőközpont  
A játékban való részvétel az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, miután az érintett („Játékos”) megismerte a nyereményjáték-szabályzatot.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, a nyereményjátékra vonatkozó általános szabályok
Minden résztvevő, aki a promóciós időszakban a szervező hivatalos facebook- oldalán közzétett posztját "like"-olja és kommentben megjelöli egy Facebook ismerősét, részt vesz nyereményjátékunkban. Egy résztvevő többször is megjelölhet ismerőst a poszt alatt, viszont az ismerős személyének minden esetben eltérőnek kell lennie! A meghirdetett facebook-poszt: itt található.

Sorsolás: A sorsolás időpontja: 2019. május 6. 14:00 A sorsolás helyszíne: IBEX Sport Falmászó - és Szabadidőközpont 
A sorsolásra a random.org segítségével, a véletlenszerűség elvének megfelelően kerül sor. A random.org oldalon megadjuk 1-től a poszthoz fűzött bejegyzés számát -levonva a válasz bejegyzéseket-, majd a gép által generált sorszám alapján határozzuk meg a nyertes személyt. Időrendi sorrendbe csökkenően bejegyzett hozzászólások szerint számoljuk ki a nyertes bejegyzést. Ez facebook rendezés tekintetében az "Új" rendezési sorrendet fogja jelenteni. Tehát a legfrissebb bejegyzés az első, a legrégibb bejegyzés az utolsó sorszámú. A bejegyzésre válaszként érkező hozzászólások a játékban nem vesznek részt. A sorsolás nyilvános.  
A nyertes személyet facebook bejegyzésünkben és privát facebook-üzenetben is értesítjük. 
A nyertes kisorsolásakor 2 (kettő) tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a kisorsolt nyertes, vagy adott esetben a tartaléknyertes a szervező által végrehajtott háromszori sikertelen megkeresést követően, nem elérhető, vagy a nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül, vagy az utolsó megkeresés megtételétől számított 8 napon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételéért, helyébe a kisorsolás sorrendjében következő tartaléknyertes lép.  
A kisorsolt nyertesek nevét a szervező legkésőbb május 8-án, szerdán teszi közzé a nyereményjáték aloldalán.
A nyertes jogosult a nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 8 munkanappal bezárólag a szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: ibex@ibexsport.hu. Ez esetben helyette a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.
A szervező / lebonyolító nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hányszor jelöl meg ismerőst a poszt alatt, ha azonban a szervező / lebonyolító megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több hozzászólás bejegyzésben is ugyan azt az ismerősét jelölte meg, jogosult a Játékost a Játékból kizárni.
A szervező / lebonyolító ellenőrzi, hogy a nyertes eleget tett -e a nyereményjáték kiírásban foglaltaknak és like-olta a bejegyzést. Amennyiben a like elmaradt, szervező/lebonyolító jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

Nyeremények átvétele: A nyertes a szülinapi vouchert személyesen az IBEX Sport Falmászó- és Szabadidőközpontban veheti át személyesen, vagy kérheti digitális formátumban az általa megadott e-mail címre.

Nyeremény: 1 alkalomra szóló gyermek szülinapi party csomag 12 fős csoport részére. A party tematikája tetszőlegesen válaszható. 
A nyeremény pénzre át nem váltható, másra át nem ruházható. A voucher érvényességi ideje a kiállítástól számítva 1 év.

További szabályok:
A szervező a jelen játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Ha a játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a játékból kizárja. Ilyen esetben a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn / lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező / lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Vegyes rendelkezések:
A nyereményjátékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat rendelkezéseit.

A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a lebonyolítással kapcsolatos észrevételeiket és igényeiket az ibex@ibexsport.hu címére küldött elektronikus levél formájában tehetik meg.

A jelen játékszabályzatra és annak alapján lebonyolított nyereményjátékra a magyar jog az irányadó.

Győr, 2019.04.04.

Partnereink

© 2019 Ibex Sport Falmászás